2020. gada 30 maijs

     

 Sākums|Lapas karte


Telemātika

PASAŽIERU PĀRVADĀJUMU TELEMĀTIKAS LIETOJUMPROGRAMMU APAKŠSISTĒMA (TSI TAP)

Komisijas Regula (ES) Nr. 454/2011 (2011. gada 5. maijs) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas dzelzceļu sistēmas pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmu, kas grozīta ar:

  • KOMISIJAS REGULU (ES) 2016/527 (2016. gada 4. aprīlis), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 454/2011 par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas dzelzceļu sistēmas pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmu (Regulas (ES) Nr. 454/2011 III pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu).
  • 28.05.2019.   grozījumi -  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/775 (2019. gada 16. maijs), ar ko Regulu (ES) Nr. 454/2011 groza attiecībā uz izmaiņu kontroles pārvaldību (grozīti pielikumi)


KRAVAS PĀRVADĀJUMU TELEMĀTIKAS LIETOJUMPROGRAMMU APAKŠSISTĒMA (TSI TAF)

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1305/2014 (2014. gada 11. decembris) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju Eiropas Savienības dzelzceļu sistēmas kravas pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmai un Regulas (EK) Nr. 62/2006 atcelšanu 

  • 28.05.2019. grozījumi -  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/778 (2019. gada 16. maijs), ar ko Regulu (ES) Nr. 1305/2014 groza attiecībā uz izmaiņu kontroles pārvaldību

_____________________________________

Kontaktinformācija

Attīstības daļas vecākais eksperts savstarpējās izmantojamības tehnisko specifikāciju jautājumos Ārijs Tuņķelis 67234335

  Atpakaļ    

Patreiz saitā atrodas 1 apmeklētājs
Copyright © Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija 2007