2021. gada 7 maijs

     

 Sākums|Lapas karte


TEN teorētiskais eksāmens

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumu Nr.360 "Noteikumi par dzelzceļa speciālistiem" 12.1 punktu komersanta izveidotās komisijas locekļi vai nozīmētās atbildīgās personas, kas veic dzelzceļa speciālistu zināšanu pārbaudi, kārto Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā teorētisko eksāmenu par dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas jautājumiem.

Komersants ir atbildīgs par dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu prasību īstenošanu un satiksmes drošības nodrošināšanu.

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija zināšanu pārbaudi nozīmē pēc komersanta MS WORD.png iesnieguma saņemšanas, kurā komersants norāda pārbaudāmās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, izglītību un ieņemamo amatu.

Inspekcija ne vēlāk kā desmit kalendārās dienas pirms nozīmētā datuma paziņo komersantam par nozīmēto eksāmena datumu un laiku. Pēc komersanta lūguma eksāmens var tikt nozīmēts ātrāk. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija  var arī pārcelt eksāmenu, ja komersants ir iesniedzis rakstisku lūgumu pārcelt eksāmenu uz vēlāku laiku.

Teorētiskais eksāmens notiek ar eksaminācijas programmnodrošinājuma palīdzību testa veidā. Persona, kurai ir nozīmēts teorētiskais eksāmens, zināšanu pārbaudē jāatbild uz 15 (piecpadsmit) jautājumiem. Katram jautājumam ir trīs iespējamie atbilžu varianti, no kuriem tikai viens ir pareizs.

Jautājumi ir sagrupēti divās grupās - platsliežu un šaursliežu jautājumi.

__________________________________

Kontaktinformācija

Vecākā eksperte komercsabiedrību sertificēšanas jautājumos Ērika Tihane 67234303 ;

Ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām iesniegumā  norādīt savu elektroniskā pasta  adresi  un saziņai izmantot Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas elektronisko pastu

 


  Atpakaļ    

Patreiz saitā atrodas 1 apmeklētājs
Copyright © Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija 2007