2021. gada 7 maijs

     

 Sākums|Lapas karte


Dzelzceļa būvniecība


Būvniecības administratīvais process uzsākams elektroniski būvniecības informācijas sistēmā https://bis.gov.lv/bisp/.

Ja būvniecības administratīvais process ir ierosināts rakstveidā līdz 2019.gada 31. decembrim, būvniecības dokumentus var iesniegt rakstveidā, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu.

____________________________________

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.530 „Dzelzceļa būvnoteikumi"  izsniedz būvatļaujas un organizē būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā.

Dzelzceļa būvobjekts ir dzelzceļa infrastruktūras jaunbūve, atjaunojama, pārbūvējama, novietojama būve, būves daļa, būvju kopums vai nojau­cama būve ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām.

Veidlapas

____________________________________

PDF.jpg VADLĪNIJAS BŪVNORMATĪVU PIEMĒROŠANAI ATTIECĪBĀ UZ VIDES PIEEJAMĪBU PERSONĀM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM (dzelzceļa infrastruktūras objektu būvniecībā, gadījumos, kad Komisijas regula (1300/2014/EK)(2014.gada 18.novembris) par  dzelzceļu sistēmas savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju "Personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām" nenosaka kādas specifiskas prasības būvju elementiem, projektētāji un būvnieki tiek aicināti vadīties atbilstoši šīm vadlīnijām) (9 MB)  Atpakaļ    

Patreiz saitā atrodas 1 apmeklētājs
Copyright © Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija 2007