2021. gada 17 janvāris

     

 Sākums|Lapas karte


Mašīnistu sertifikācija

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija, 2011.gada 1.novembrī ir uzsākusi vilces līdzekļa vadītāju (mašīnistu) sertificēšanas procesu atbilstoši 2010.gada 14.septembra MK noteikumu Nr.873 Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) kvalifikācijas un vilces līdzekļa vadīšanas tiesību iegūšanu" un 2007. gada 23.oktobra Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2007/59/EK par to vilcienu vadītāju sertifikāciju, kuri vada lokomotīves un vilcienus Kopienas dzelzceļu sistēmā prasībām. Eiropas kopienas parauga vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) vadīšanas apliecība nodrošina vilces līdzekļa vadītājam (mašīnistam) tiesības un iespējas strādāt visā ES teritorijā, neveicot papildu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procedūras. Šī sertifikācijas sistēma paredz, ka fiziska persona iegūst tiesības vadīt vilces līdzekli EK dzelzceļa sistēmā, ja tā ir ieguvusi vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) apliecību un saskaņoto papildu sertifikātu. Vilces līdzekļa vadītāja apliecību izsniedz Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija, bet saskaņoto papildu sertifikātu - vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) darba devējs - komercsabiedrība, kuras darbības veikšanai dzelzceļa nozarē ir nepieciešams drošības sertifikāts vai drošības apliecība.

Līdz 2017.gada 1.novembrim paredzēts pārejas periods, kurā Latvijā derīgas būs gan Eiropas kopienas parauga vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) vadīšanas, gan līdz šim izdotais vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) profesionālās kvalifikācijas sertifikāts.

 18.09.2019.  Iesnieguma paraugs MS WORD.png(38 KB) vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) apliecības saņemšanai

__________________________________

Zināšanu pārbaude notiek pārbaudot šādu normatīvo aktu zināšanas:

Vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) zināšanu pārbaudes apjoms:

Nr. p/k

Jautājumu grupas

Zināšanu pārbaudes jautājumu skaits no katras jautājumu grupas

1.

Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi

11

2.

Vilcienu kustība un manevru darbs

11

3.

Dzelzceļa signalizācija

11

4.

Dzelzceļa satiksmes negadījumu klasifikācija, izmeklēšana un uzskaite

2

Kopā:

35

Zināšanu pārbaudes ilgums - 70 minūtes.Zināšanu pārbaudes kopējais jautājumu skaits - 35 jautājumi. Pieļaujamo kļūdu skaits vienā zināšanu pārbaudē - 5 nepareizās atbildes.Pareizo atbilžu skaits - 30 jautājumi.

______________________________

Kontaktinformācija

Būvniecības un sertificēšanas daļas vecākā eksperte
Terēza Zīriņa
67234316  

Ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām iesniegumā  norādīt savu elektroniskā pasta  adresi  un saziņai izmantot Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas elektronisko pastu

 


  Atpakaļ    

Patreiz saitā atrodas 1 apmeklētājs
Copyright © Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija 2007