2021. gada 5 marts

     

 Sākums|Lapas karte


Mašīnistu palīgu sertifikācija

Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcija 2005.gadā ir uzsākusi sertificēšanas procesu reglamentētajā sfērā, izstrādājot vienotu datorizētu dzelzceļa speciālistu sertificēšanas sistēmu un prasības dzelzceļa speciālistu sertificēšanai un uzskaitei. 2006.gadā sertificēšanas process tika uzlabots atbilstoši Ministru kabineta 28.03.2006.  noteikumu Nr. 236 "Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) instruktora un vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīga kvalifikācijas prasībām un sertifikācijas kārtību" prasībām.

  18.09.2019.  Iesnieguma paraugs MS WORD.png (33 KB) profesionālās kompetences sertifikāta saņemšanai vai tā derīguma termiņa pagarināšanai

____________________________________

Vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīga zināšanu pārbaudes apjoms 

Zināšanu pārbaude notiek pārbaudot šādu normatīvo aktu zināšanas:

Vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīga zināšanu pārbaudes apjoms:

Nr. p/k

Jautājumu grupas

Zināšanu pārbaudes jautājumu skaits no katras jautājumu grupas

1.

Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi

6

2.

Vilcienu kustība un manevru darbs

5

3.

Dzelzceļa signalizācija

5

4.

Attiecīgā veida vilces ritošā sastāva uzbūve un darbība (sadalot pa vilces ritošā sastāva veidiem (sērijām)) 

4

5.

Ritošā sastāva bremžu ekspluatācija publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā

3

6.

Ministru kabineta noteikumi par darba aizsardzību.

2

Kopā:

25

Zināšanu pārbaudes ilgums - 60 minūtes. Zināšanu pārbaudes kopējais jautājumu skaits - 25 jautājumi. Pieļaujamo kļūdu skaits vienā zināšanu pārbaudē- 5 nepareizās atbildes.Pareizo atbilžu skaits - 20 jautājumi.

______________________________

Kontaktinformācija

 

Būvniecības un sertificēšanas daļas vecākā eksperte
Terēza Zīriņa
67234316  

Ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām iesniegumā  norādīt savu elektroniskā pasta  adresi  un saziņai izmantot Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas elektronisko pastu

 

 


  Atpakaļ    

Patreiz saitā atrodas 1 apmeklētājs
Copyright © Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija 2007