2020. gada 30 maijs

     

 Sākums|Lapas karte


Ritošā sastāva pieņemšana ekspluatācijā

Ar Noteikumiem par ritošā sastāva būvi, modernizāciju, atjaunošanas remontu, atbilstības novērtēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā (Ministru kabineta 28.12.2010. noteikumi Nr. 1211) ir pārņemtas Direktīvas 2008/57/EK tiesību normas. Eiropas Padomes un Parlamenta Direktīva 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas sasvstarpējo izmantojamību Kopienā nosaka ieviest prasības ritošā sastāva pieņemšanai ekspluatācijā un izveidot precīzu procedūru kopumu, kas ir jāievēro, lai nodrošinātu Eiropas dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību un vispārēju saderību.

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1211 „Noteikumi par ritošā sastāva būvi, modernizāciju, atjaunošanas remontu, atbilstības novērtēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā" pieņem ekspluatācijā jaunbūvēta, pirmo reizi tirgū piedāvāta vai modernizēta ritošā sastāva tipu, kā arī ritošā sastāva vienības, kas atbilst ekspluatācijā pieņemtiem ritošā sastāva tipiem.

Saistošo normatīvo aktu, standartu un normatīvi tehniskās dokumentācijas saraksts, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei (14.12.2016.)

__________________________

Pieņemti ekspluatācijā:

_____________________________

  • 30.06.2018 Ja ir jāpieņem ritošā sastāva tips, pieteikuma iesniedzējs norāda ritošā sastāva MS WORD.pngtipu raksturojošos pamatparametrus (lejupielādēšanai un aizpildīšanai) (22 KB)

_______________________________

03.09.2019.  Ritošā sastāva modeļi (pirms 2011.gada):

_________________________________

  • RDD (atsauču dokumentu datu bāze) (ERA, angļu valoda)

_____________________________

Kontaktinformācija

Kustības drošības daļas vadītājs Kaspars Ozoliņš -Ozols 67234302 ;
 
Ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām iesniegumā  norādīt savu elektroniskā pasta  adresi  un saziņai izmantot Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas elektronisko pastu

 


  Atpakaļ    

Patreiz saitā atrodas 1 apmeklētājs
Copyright © Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija 2007