2020. gada 6 jūnijs

     

 Sākums|Lapas karte


Savstarpējās izmantojamības tehniskās specifikācijas

Atbilstoši Dzelzceļa likuma 43.panta   21daļai papildus pasākumi  lēmumu pārņemšanai  par savstarpējās izmantojamības tehniskajām specifikācijām normatīvajos aktos nav nepieciešami.

Dzelzceļa likuma 43.panta 21daļa noteic:

(21) Dzelzceļa infrastruktūras iecirkņos, kas ietilpst Eiropas dzelzceļu sistēmā, kā arī ritošajam sastāvam, ko paredzēts izmantot šādos iecirkņos, piemēro dzelzceļa savstarpējas izmantojamības tehniskās specifikācijas, kas izdotas Eiropas Savienības kopējās transporta politikas jomā, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 91. un 171.pantu, un publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. (04.03.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.05.2007., 10.09.2009. un 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 08.07.2010.)

____________________________________

  Atpakaļ    

Patreiz saitā atrodas 1 apmeklētājs
Copyright © Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija 2007