2021. gada 21 janvāris

     

 Sākums|Lapas karte


Bīstamās kravas

Tiesību akti, kas regulē bīstamo kravu pārvadājumus pa dzelzceļu:

_____________________________________  

Latvijas Republikai saistošās konvencijas un līgumi:

 20.06.2019  Konvencijas par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) C papildinājums un tā pielikums " Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem " (RID) (2019.gada redakcija) (latviešu valodā):

 20.06.2019  Nolīguma par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi (SMGS) 2.pielikums "Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi" (2019.gada redakcija)

Avārijas kartiņas  (www.ldz.lv.)

13.09.2017 Rakstiskā instrukcija saskaņā ar RID/SMGS 2.pielikumu

____________________________

 !!!   03.12.2020. 

Par bīstamo kravu drošības konsultantu (padomnieku) sertifikātu derīguma termiņa pagarināšanu saistībā ar Covid-19 pandēmiju

Latvijas Republikas Satiksmes ministrija 2020. gada 2.decembrī parakstīja daudzpusējo nolīgumu RID 6/2020 (latviešu valodā, angļu valodā).

Nolīgums nodrošina to, ka  bīstamo kravu drošības konsultantu (padomnieku) sertifikāti, kuru derīguma termiņš beidzas laika posmā no 2020. gada 1. marta līdz 2021. gada 1. februārim, ir derīgi nolīgumu RID 6/2020 parakstījušajās RID dalībvalstīs līdz 2021. gada 28.februārim. Sīkāka informācija par valstīm, kuras piemēro nolīgumā RID 1/2020  noteiktās atkāpes, pieejama OTIF tīmekļa vietnē

Iepriekš informējām, ka Latvijas Republikas Satiksmes ministrija 2020. gada 25. martā parakstīja daudzpusējo nolīgumu RID 1/2020. Nolīgums nodrošināja to, ka bīstamo kravu drošības konsultantu (padomnieku) sertifikāti, kuru derīguma termiņš beidzās laika posmā no 2020. gada 1. marta līdz 2020. gada 1. novembrim, bija derīgi nolīgumu parakstījušajās RID dalībvalstīs līdz 2020. gada 30. novembrim. Tādējādi daudzpusējais nolīgums RID 6/2020 to  sertifikātu, kuru darbību pagarināja daudzpusējais nolīgums RID 1/2020, pagarina vēlreiz līdz 2021. gada 28.februārim.

_________________________

Kontaktinformācija

Attīstības daļas vecākais eksperts bīstamo kravu pārvadājumu jautājumos Dainis Lācis 67234362 vards.uzvards [at]vdzti.gov.lv 
Kustības drošības daļas vecākā inspektore bīstamo kravu  pārvadājumu jautājumosGunta Priedniece
67234307vards.uzvards[at]vdzti.gov.lv 

 


  Atpakaļ    

Patreiz saitā atrodas 1 apmeklētājs
Copyright © Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija 2007