2020. gada 29 janvāris

     

 Sākums|Lapas karte


Bīstamās kravas

Tiesību akti, kas regulē bīstamo kravu pārvadājumus pa dzelzceļu:

_____________________________________  

Latvijas Republikai saistošās konvencijas un līgumi:

 20.06.2019  Konvencijas par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) C papildinājums un tā pielikums " Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem " (RID) (2019.gada redakcija) (latviešu valodā):

 20.06.2019  Nolīguma par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi (SMGS) 2.pielikums "Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi" (2019.gada redakcija)

Avārijas kartiņas  (www.ldz.lv.)

13.09.2017 Rakstiskā instrukcija saskaņā ar RID/SMGS 2.pielikumu

____________________________

 

Kontaktinformācija

Attīstības daļas vecākais eksperts bīstamo kravu pārvadājumu jautājumos Dainis Lācis 67234362 ;

 

 


  Atpakaļ    

Patreiz saitā atrodas 1 apmeklētājs
Copyright © Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija 2007