2020. gada 30 maijs

     

 Sākums|Lapas karte


Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūra

Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūras (ERA) uzdevums ir dzelzceļu drošības un savstarpējās izmantojamības uzraudzība un nostiprināšana visā Eiropā.

Formāli organizāciju nodibināja 2004. gadā ar Eiropas Regulu Nr. 881/2004, kurā aprakstīti aģentūras uzdevumi, tās struktūra, kā arī darba metodes kopā ar dzelzceļa nozares pārstāvjiem. Aģentūra ir izvietota divās vietās Francijā: tās darbības vadība atrodas Valenciennes pilsētā, bet telpas starptautisku sanāksmju un konferenču rīkošanai - Lille.

Galvenā mītnes adrese Valenciennes

Konferenču centra adrese Lille 

 Aģentūras pasta adrese:
120, rue Marc Lefrancq
FR 59307 Valenciennes Cedex - France
Espace International
299, Boulevard de Leeds
59777 Lille - France  

BP 20392
FR-59307 Valenciennes Cedex - France

    
Tālrunis: ++33 327 096-500
Telefakss: +33 327 334-065
 Elektroniskais pasts:
press-
Tīmekļa vietne:
http://www.era.europa.eu/

 Valdes priekšsēdētāju ievēl administratīvā valde , kuras sastāvā ir dalībvalstu pilnvarotās personas (no Latvijas - Satiksmes ministrijas Dzelzceļa departamenta direktors P.Markēvičs un Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas Attīstības daļas vadītāja L.Gailīte), četras Eiropas Komisijas pilnvarotās personas un seši pārstāvji no dzelzceļa sektora organizācijām. Administratīvā valde uzrauga Eiropas Savienības Dzelzceļu Aģentūras darbu. Aģentūras darbu vada izpilddirektors.

__________________________________ 

Eiropas Dzelzceļa aģentūras darbu regulē

14.06.2018   KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/867 (2018. gada 13. jūnijs), ar ko nosaka Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras Apelācijas padomes/padomju reglamentu

25.05.2018    KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/764 (2018. gada 2. maijs) par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrai maksājamām nodevām un maksām un to maksāšanas nosacījumiem

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/796 (2016. gada 11. maijs) par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūru, ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 881/2004 


 


 


  Atpakaļ    

Patreiz saitā atrodas 1 apmeklētājs
Copyright © Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija 2007