2020. gada 6 jūnijs

     

 Sākums|Lapas karte


LR normatīvie akti

 27.02.2020.

Dzelzceļa likums

Lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija direktīvas (ES) 2016/797 par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā (turpmāk - Direktīva 2016/797/ES) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 11.maija direktīvas (ES) 2016/798 par dzelzceļa drošību, (turpmāk - Direktīva 2016/798/ES) prasību pārņemšanu, 2020.gada 26.februārī tika izsludināti grozījumi  Dzelzceļa likumā.  

Direktīvas 2016/797/ES un 2016/798/ES, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Regula 2016/796/ES par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūru, ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 881/2004, paredz atlikušo administratīvo un tehnisko šķēršļu novēršanu vienotas Eiropas dzelzceļa telpas izveidē, jo īpaši izveidojot kopīgu pieeju drošības un savstarpējas izmantojamības prasībām.

__________________________


Dzelzceļa pārvadājumu likums

Bīstamo kravu aprites likums

Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas nolikums (Ministru kabineta 04.01.2005. noteikumi Nr. 14)


  Atpakaļ    

Patreiz saitā atrodas 1 apmeklētājs
Copyright © Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija 2007