2021. gada 3 augusts

     

 Sākums|Lapas karte


LR normatīvie akti

 16.06.2020.   Dzelzceļa likums

Dzelzceļa pārvadājumu likums

Bīstamo kravu aprites likums

 16.06.2020.   Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas nolikums (Ministru kabineta 04.01.2005. noteikumi Nr. 14)


  Atpakaļ    

Patreiz saitā atrodas 1 apmeklētājs
Copyright © Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija 2007