2018. gada 23 septembris

     

 Sākums|Lapas karte


LR normatīvie akti

Normatīvie akti, kas regulē iestādes darbību, uzdevumus un funkcijas:

Dzelzceļa likums (01.11.1998.)

Dzelzceļa pārvadājumu likums;

Bīstamo kravu aprites likums;

Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas nolikums (Ministru kabineta 04.01.2005. noteikumi Nr. 14)
  Atpakaļ    

Patreiz saitā atrodas 1 apmeklētājs
Copyright © Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija 2007