2020. gada 21 janvāris

     

 Sākums|Lapas karte


LR normatīvie akti

Normatīvie akti, kas regulē iestādes darbību, uzdevumus un funkcijas:

Dzelzceļa likums

Dzelzceļa pārvadājumu likums

Bīstamo kravu aprites likums

Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas nolikums (Ministru kabineta 04.01.2005. noteikumi Nr. 14)
  Atpakaļ    

Patreiz saitā atrodas 1 apmeklētājs
Copyright © Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija 2007