2021. gada 7 maijs

     

 Sākums|Lapas karte


Vilces līdzekļu vadītāju sertifikācija
_______________________________

Kompetences sertifikāta izsniegšana

Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcija nodrošina sertificēšanas procesus reglamentētajā sfērā, izstrādājot vienotu datorizētu dzelzceļa speciālistu sertificēšanas sistēmu un prasības dzelzceļa speciālistu sertificēšanai un uzskaitei. Sertificēšanas tiek organizēta saskaņā ar 28.03.2006.  Ministru kabineta  noteikumu Nr. 236 "Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) instruktora un vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīga kvalifikācijas prasībām un sertifikācijas kārtību"  un 14.septembra MK noteikumu Nr.873 Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) kvalifikācijas un vilces līdzekļa vadīšanas tiesību iegūšanuprasībām.

 

____________________________________

Informācija par obligāto psihofizioloģisko pārbaudi

2011.gada 1.janvārī stājās spēkā 2006.gada 28.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.236 "Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) instruktora un vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīga kvalifikācijas prasībām un sertifikācijas kārtību " prasība par obligāto psihofizioloģiskās piemērotības pārbaudi, kurā nosaka personas profesionālo piemērotību vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) un vadītāja (mašīnista) amatam.

Psihofizioloģiskās piemērotības pārbaudi veic akreditēts psihologs likumā "Par atbilstības novērtēšanu" noteiktajā kārtībā.

Akreditētās iestādes, kas veic psihofizioloģiskās piemērotības pārbaudes ir:

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības Sertificēšanas centrs - 2015.gada 5.maijs Akreditācijas apliecība, LATAK reģistrācijas Nr. LATAK-S3-227-10-2001-A, derīga līdz 2020.gada 11.maijam.


  Atpakaļ    

Patreiz saitā atrodas 1 apmeklētājs
Copyright © Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija 2007