2020. gada 30 maijs

     

 Sākums|Lapas karte


Drošības sertifikāti

Lai iegūtu tiesības piekļūt publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai un garantētu drošu pakalpojumu sniegšanu attiecīgajos infrastruktūras posmos, pārvadātājam pirms pārvadājumu uzsākšanas jāsaņem drošības sertifikāts, kuru, pamatojoties uz attiecīgā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja atzinumu un atbilstoši Kopienas normatīvo aktu prasībām izsniedz Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija.

Drošības sertifikācijas prasības ir noteiktas   Ministru kabineta 10.03.2008.noteikumos Nr. 168 "Noteikumi par drošības sertifikāta A daļas un B daļas izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību un kritērijiem". Drošības sertifikāts tiek izsniegts uz laiku līdz pieciem gadiem. Minētie noteikumi paredz, ka iesniegumi drošības sertifikāta A un B daļas saņemšanai tiek noformēti pēc vienotām Eiropas Savienībā noteiktajām prasībām (Eiropas Komisijas 2007.gada 13.jūnija Regula (EK) Nr.653/2007).

 Komercuzņēmumi, kuri veic pārvadājumus pa dzelzceļu:

  • pasažieru un kravu pārvadājumus -  SIA "LDZ Cargo";
  • kravu pārvadājumus - a/s „Baltijas Ekspresis", a/s „BALTIJAS TRANZĪTA SERVISS", SIA "EURO RAIL CARGO";
  • pasažieru pārvadājumus - SIA „Gulbenes -Alūksnes bānītis" (šaursliežu dzelzceļš), a/s „Pasažieru vilciens".

________________________________

Izsniegtie drošības sertifikāti:

_________________________________________

 Kontaktinformācija

Attīstības daļas vecākā eksperte
Jeļena Stepanova
67234310  

Ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām iesniegumā  norādīt savu elektroniskā pasta  adresi  un saziņai izmantot Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas elektronisko pastu


  Atpakaļ    

Patreiz saitā atrodas 1 apmeklētājs
Copyright © Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija 2007