2021. gada 3 augusts

     

 Sākums|Lapas karte


Struktūrvienības

Inspekcijā ir četras struktūrvienības, kur trīs no tām nodrošina kontroles un uzraudzības funkcijas, viena struktūrvienība nodrošina pārvaldības funkcijas.

Kustības drošības daļa

Daļas mērķis ir dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas uzraudzība un kontrole, lai nodrošinātu dzelzceļa jomu regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi.

Katrs daļas nodarbinātais atbild par satiksmes drošības jautājumu uzraudzību un atzinumu sniegšanu konkrētās dzelzceļa saimniecībās:

 • sastāva modernizācijas jautājumi;
 • ritošā sastāva ekspluatācijas jautājumi;
 • infrastruktūras jautājumi;
 • bīstamo kravu pārvadājumu jautājumi;
 • dzelzceļa ekspluatācijas jautājumi.

Būvniecības un sertificēšanas daļa

Daļas mērķis ir dzelzceļa nozares  sertificēšanas procesa ieviešana, kontrole un uzraudzība. Katrs daļas nodarbinātais ir atbildīgs par noteiktu jomu:

 • dzelzceļa speciālistu sertificēšanas jautājumiem,
 • komercsabiedrību sertificēšanas jautājumiem, vai
 • būvniecības procesa uzraudzības jautājumiem.

Attīstības daļa

Daļas mērķis ir drošības pārvaldības sistēmas kontrole, savstarpējās izmantojamības atbilstības kontrole, rīcībpolitikas īstenošana, kā arī valsts pārvaldes principu darbības nodrošināšana iestādē. Katrs daļas darbinieks ir atbildīgs par noteiktu jomu:

 • bīstamo kravu pārvadājumiem;
 • riska novērtējumu;
 • savstarpējās izmantojamības jautājumiem;
 • dzelzceļa politikas ieviešanu;
 • ES lietu koordināciju.

Daļas nodarbinātie arī atbild par sadarbības nodrošināšanu ar Eiropas Dzelzceļa aģentūru un Latvijas interešu pārstāvniecību darba grupās.

Pārvaldības daļa

Daļas darbības mērķis ir nodrošināt efektīvu un pārskatāmu  valsts budžeta līdzekļu plānošanu un izlietojumu,  grāmatvedības uzskaiti un iekšējo pārvaldības procesu organizāciju inspekcijā.  


  Atpakaļ    

Patreiz saitā atrodas 1 apmeklētājs
Copyright © Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija 2007