2021. gada 3 augusts

     

 Sākums|Lapas karte


Saziņai izmantojamie formāti

Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas dokumentu pieņemšanas kārtība

Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcija dokumentus pieņem Riepnieku ielā 2, Rīgā katru darba dienu no plkst.8.30 līdz plkst.17.00, piektdienās un pirmssvētku dienās no plkst.8.30 līdz 14.30.

Inspekcija pieņem dokumentus, kas atbilst normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām.

Inspekcijas oficiālā elektroniskā pasta adrese ir . Pievienoto datņu kopējais lielums nedrīkst pārsniegt 10 megabaitus.

Inspekcija elektroniskos dokumentus pieņem Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumos Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām" noteiktajos formātos un elektronisko datu nesēju un informācijas apmaiņas veidos.

Inspekcija pieņem fizisko personu elektronisko pastu bez droša elektroniskā paraksta, ja ir norādīts vismaz sūtītāja vārds un uzvārds. Šādus dokumentus inspekcija izskata 30 dienu laikā. Ja elektroniskais dokuments nosūtīts pa elektronisko pastu vai, izmantojot iestāžu pārziņā esošās speciālās tiešsaistes formas, tiek uzskatīts, ka adresāts to ir saņēmis divu darbdienu laikā pēc tā nosūtīšanas. 

Pieņemot dokumentus, izmantojot elektronisko pastu, inspekcija nosūta paziņojumu vēstules nosūtītājam par:

  • Informācijas saņemšanu vai
  • Gadījumā, ja dokuments nav izlasāms, lūgumu pārsūtīt dokumentu citā formātā.

Dokumentu izskatīšana notiek saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem.

Ja inspekcijas rīcībā esošā informācija nav pieejama elektroniski, inspekcija to elektroniski neizsniedz.

Ja dokumentētā informācija nav noformēta elektroniski, inspekcijai nav pienākums to izsniegt elektroniski.


  Atpakaļ    

Patreiz saitā atrodas 1 apmeklētājs
Copyright © Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija 2007