2021. gada 3 augusts

     

 Sākums|Lapas karte


Iestādes rekvizīti

 

VALSTS DZELZCEĻA TEHNISKĀ INSPEKCIJA

Riepnieku iela 2, Rīga LV-1050, Reģ.Nr. 90000696181

Konta Nr. LV35TREL9170392002000

VALSTS KASE, kods TRELLV22


  Atpakaļ    

Patreiz saitā atrodas 1 apmeklētājs
Copyright © Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija 2007