2021. gada 3 augusts

     

 Sākums|Lapas karte


Sākums > Saites > Saites

Valsts un pašvaldību iestāžu sniegto pakalpojumu saņemšana elektroniski  (www.latvija.lv)

______________________________

Ar dzelzceļa nozari saistīto iestāžu un uzņēmumu tīmekļa vietnes:

______________________________

Nevalstiskās organizācijas dzelzceļa nozarē ir:

_________________________________
 

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija piedalās Starptautiskā sakaru dzelzceļa inspekciju grupas -  ILGGRI (International Liaison Group of Railway Inspectorates) - darbā. Organizētās sanāksmes veicina pieredzes apmaiņu starp neatkarīgām Eiropas valstu dzelzceļu inspekcijām un to pārstāvjiem, kā arī iniciē daudzas rekomendācijas un likumdošanas iniciatīvas dzelzceļu drošības veicināšanai.

Ar Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas aktīvu dalību starptautisko darba grupu ietvaros ir panākta bīstamo kravu pārvadājumu noteikumu harmonizācija Latvijā gan atbilstoši ES direktīvu prasībām, gan konvencijas COTIF prasībām un bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumu SMGS prasībām. Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas amatpersonas 2006.gadā piedalījās ANO EEK Transporta komitejas Bīstamo kravu pārvadājumu jomā darba grupas (WP.15) un RID drošības komitejas kopējās sanāksmēs WP.15/AC.1, kā arī Dzelzceļa sadraudzības valstu organizācijas (OSJD) II Transporta noteikumu Komisijas darbā bīstamo kravu pārvadājumu noteikumu jomā.

Starptautiskās organizācijas dzelzceļa nozarē:

  • UIC -  International Union of Railways;
  • CER - Community of European Railway and Infrastructure Companies;
  • EIM - European Rail Infrastructure Managers;
  • ERFA - European Rail Freight Association;
  • ETF  - European Transport workers' Federation;
  • UNIFE - Association of European Railway Industries;
  • UIP - International Union of Wagon Keepers.
 

 
 
  


  Atpakaļ    

Patreiz saitā atrodas 1 apmeklētājs
Copyright © Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija 2007