2021. gada 3 augusts

     

 Sākums|Lapas karte


Dzelzceļa infrastruktūra

 

Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales noteikumi (Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumi Nr. 472)

Dzelzceļa staciju, izmaiņas punktu un pieturas punktu - publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras objektu - atklāšanas, slēgšanas un nosaukuma piešķiršanas kārtība (Ministru kabineta 29.08.2006. noteikumi Nr. 712)

Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārskata (tīkla pārskata) saturu un publicēšanas kārtību (Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumi Nr. 244)

Dzelzceļa zemes nodalījuma joslas ekspluatācijas noteikumi (Ministru kabineta 01.02.2005. noteikumi Nr. 79)

Kārtība, kādā pārvadātājs nodod tā rīcībā esošos resursus dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam dzelzceļa satiksmes atjaunošanai pēc negadījuma, un kārtība, kādā pārvadātājam atlīdzina resursu vērtību (Ministru kabineta 07.12.2004. noteikumi Nr. 1005)


  Atpakaļ    

Patreiz saitā atrodas 1 apmeklētājs
Copyright © Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija 2007