2021. gada 3 augusts

     

 Sākums|Lapas karte


Sākums > Aktualitātes

!!!   02.07.2021.

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija informē, ka no 01.07.2021. oficiālā elektroniskā pasta adrese ir līdzšinējās vietā.

______________________________ 

!!!   07.05.2021.

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija turpina analizēt savu darbu, lai piedāvātu arvien labākus risinājumus un  pakalpojumus.Mums ir svarīgi zināt Jūsu viedokli par mūsu darbu izpildes kvalitāti.

Lūdzam Jūs sniegt savu novērtējumu atbildot uz aptauju. Aptaujas anketas aizpildīšana aizņems līdz 5 minūtēm.

Jau iepriekš pateicamies Jums par veltīto laiku!  Jūsu atbildes mums ir svarīgas!

______________________________ 

!!!   15.03.2021.

Informācija!

Ņemot vērā noteiktos COVID-19 pandēmijas ierobežošanas pasākumus laika posmā no 2021.gada 16.marta līdz 2021.gada 6.aprīlim Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija darbojas tikai attālinātā darba režīmā. Šajā laika posmā klātienē, Riepnieku ielā 2, Rīgā, apmeklētāji netiks pieņemti.

Ja ir nepieciešama informācija vai konsultācija, lūdzam sazināties ar iestādes darbiniekiem zvanot uz norādītajiem tālruņiem vai sūtot informāciju uz iestādes vai darbinieka e-pastu (skat. sadaļu Darbinieku kontaktinformācija).

Dokumentus lūdzam iesniegt elektroniski, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un nosūtāmi uz inspekcijas e-adresi vai e-pastu vdzti[at]vdzti.gov.lv, vai arī attiecīgā darbinieka e-pastu.

Aicinām ikvienu būt atbildīgam un ievērot valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību.

Jau iepriekš pateicamies par izpratni!

______________________________

!!!   11.03.2021.

Par bīstamo kravu drošības konsultantu (padomnieku) sertifikātu derīguma termiņa pagarināšanu saistībā ar Covid-19 pandēmiju

Latvijas Republikas Satiksmes ministrija 2021. gada 9.martā atbilstoši Konvencijas par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) C papildinājuma pielikuma " Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem " (RID) 1.5.1. sadaļai, Bīstamo kravu aprites likuma 5. pantā noteiktajai kompetencei un Ministru prezidenta 2021. gada 4.marta pilnvarai Nr. 24 parakstīja Vācijas ierosināto daudzpusējo nolīgumu RID 1/2021 (latviešu valodā , angļu valodā ).

Daudzpusējais nolīgums RID 1/2021 nosaka to, ka  bīstamo kravu drošības konsultantu (padomnieku) sertifikāti, kuru derīguma termiņš beidzas laika posmā no 2020. gada 1. marta līdz 2021. gada 1. septembrim, ir derīgi nolīgumu RID 1/2021 parakstījušajās RID dalībvalstīs, tostarp Latvijā, līdz 2021. gada 30.septembrim.

Daudzpusējais nolīgums RID 1/2021 arī paredz, ka bīstamo kravu drošības konsultantu (padomnieku) sertifikātu derīguma termiņu iespējams pagarināt uz pieciem gadiem, skaitot no to sākotnējā derīguma termiņa beigu datuma, ja to turētāji ir apguvuši attiecīgu apmācības kursu un nokārtojuši atbilstošu eksāmenu pirms 2021. gada 1. oktobra.

Detalizēta informācija par valstīm, kuras piemēro nolīgumā RID 1/2021  noteiktās atkāpes, pieejama OTIF tīmekļa vietnē http://otif.org/fileadmin/new/3-Reference-Text/3C-RID-References/1511/RID_1-2021_e_validity_safety_adviser_certificates.pdf

Iepriekš informējām, ka Latvijas Republikas Satiksmes ministrija 2020. gada 25. martā parakstīja daudzpusējo nolīgumu RID 1/2020 un 2020. gada 2.decembrī parakstīja daudzpusējo nolīgumu RID 6/2020. Nolīgumi nodrošināja to, ka bīstamo kravu drošības konsultantu (padomnieku) sertifikāti, kuru derīguma termiņš beidzās laika posmā no 2020. gada 1. marta līdz 2021. gada 1. februārim, bija derīgi nolīgumus parakstījušajās RID dalībvalstīs līdz 2021. gada 28.februārim. Tādējādi daudzpusējais nolīgums RID 1/2021 to  sertifikātu, kuru darbību pagarināja daudzpusējie nolīgumi RID 1/2020 un RID 6/2020, pagarina vēlreiz līdz 2021. gada 30.septembrim.

______________________________

 27.01.2021.


Drošības pasākumu plāns MS WORD.png uz dzelzceļa cietušo personu skaita samazināšanai (2021.gads)  (75KB)

______________________________

 11.01.2021. 

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija  ir pieejama klātienes apmeklētājiem tikai ar pierakstu ievērojot visus piesardzības pasākumus:

  • pirmdienās - ceturtdienās no plkst.08:30 līdz 15:00;
  • piektdienās no plkst.08:30 līdz 13:00.
Lūdzam iepriekš pieteikties pie attiecīgā inspekcijas darbinieka zvanot uz norādītajiem tālruņiem vai sūtot informāciju uz e-pastu (skat. sadaļu Darbinieku kontaktinformācija).
 
Lūdzam turpināt dokumentus iesniegt elektroniski, kā arī saņemt neklātienes konsultācijas, zvanot pa tālruni, vai sazinoties ar darbinieku e-pastā.
Dokumentu iesniegšana  - parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, sūtāmi uz e-adresi vai e-pastu vdzti[at]vdzti.gov.lv, vai arī darbinieka e-pastu.

Aicinām ikvienu būt atbildīgam un ievērot valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību.

Jau iepriekš pateicamies par izpratni!

______________________________

 17.12.2020. 

Informācija!

Ņemot vērā noteiktos COVID-19 pandēmijas ierobežošanas pasākumus laika posmā no 2020.gada 19.decembra līdz 2021.gada 11.janvārim Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija darbojas tikai attālinātā darba režīmā. Šajā laika posmā klātienē, Riepnieku ielā 2, Rīgā, apmeklētāji netiks pieņemti.

Ja ir nepieciešama informācija vai konsultācija, lūdzam sazināties ar iestādes darbiniekiem zvanot uz norādītajiem tālruņiem vai sūtot informāciju uz iestādes vai darbinieka e-pastu (skat. sadaļu Darbinieku kontaktinformācija).

Dokumentus lūdzam iesniegt elektroniski, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un nosūtāmi uz inspekcijas e-adresi vai e-pastu vdzti[at]vdzti.gov.lv, vai arī attiecīgā darbinieka e-pastu.

Aicinām ikvienu būt atbildīgam un ievērot valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību.

Jau iepriekš pateicamies par izpratni!

 _______________________________

 !!!   03.12.2020. 

Par bīstamo kravu drošības konsultantu (padomnieku) sertifikātu derīguma termiņa pagarināšanu saistībā ar Covid-19 pandēmiju

Latvijas Republikas Satiksmes ministrija 2020. gada 2.decembrī parakstīja daudzpusējo nolīgumu RID 6/2020 (latviešu valodā, angļu valodā).

Nolīgums nodrošina to, ka  bīstamo kravu drošības konsultantu (padomnieku) sertifikāti, kuru derīguma termiņš beidzas laika posmā no 2020. gada 1. marta līdz 2021. gada 1. februārim, ir derīgi nolīgumu RID 6/2020 parakstījušajās RID dalībvalstīs līdz 2021. gada 28.februārim. Sīkāka informācija par valstīm, kuras piemēro nolīgumā RID 1/2020  noteiktās atkāpes, pieejama OTIF tīmekļa vietnē

Iepriekš informējām, ka Latvijas Republikas Satiksmes ministrija 2020. gada 25. martā parakstīja daudzpusējo nolīgumu RID 1/2020. Nolīgums nodrošināja to, ka bīstamo kravu drošības konsultantu (padomnieku) sertifikāti, kuru derīguma termiņš beidzās laika posmā no 2020. gada 1. marta līdz 2020. gada 1. novembrim, bija derīgi nolīgumu parakstījušajās RID dalībvalstīs līdz 2020. gada 30. novembrim. Tādējādi daudzpusējais nolīgums RID 6/2020 to  sertifikātu, kuru darbību pagarināja daudzpusējais nolīgums RID 1/2020, pagarina vēlreiz līdz 2021. gada 28.februārim.

_______________________________

26.10.2020.

Informācija!

Aicinām ikvienu apmeklētāju būt atbildīgam un ievērot valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību.

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija  ir pieejama klātienes apmeklētājiem:

  • pirmdienās - ceturtdienās no plkst.08:30 līdz 15:30;
  • piektdienās no plkst.08:30 līdz 13:30.
Lūdzam iepriekš pieteikties pie attiecīgā inspekcijas darbinieka. Nepieciešamības gadījumā lūdzam ar iestādes darbiniekiem sazināties zvanot uz norādītajiem tālruņiem vai sūtot informāciju uz e-pastu (skat. sadaļu Darbinieku kontaktinformācija).Klientiem jāierodas sejas maskās:
  • video par pareizu sejas maskas lietošanu latviešu valodā;
  • video par pareizu sejas maskas lietošanu krievu valodā

Lūdzam turpināt dokumentus iesniegt elektroniski, kā arī saņemt neklātienes konsultācijas, zvanot pa tālruni, vai sazinoties ar darbinieku e-pastā.

Dokumentu iesniegšana  - parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, sūtāmi uz e-adresi vai e-pastu vdzti[at]vdzti.gov.lv, vai arī darbinieka e-pastu.

Jau iepriekš pateicamies par izpratni!

______________________________

13.10.2020.

Bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultantu (padomnieku) kvalifikācijas eksāmeni notiek 2006. gada 21. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.156 Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, to profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā" noteiktajā kārtībā.

Nākamie bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultantu (padomnieku) kvalifikācijas eksāmeni paredzēti 2020.gada 21.oktobrī, plkst.09:30, Satiksmes ministrijas telpās (4.stāvā, Lielajā zālē), Gogoļa ielā 3, Rīgā.

Iepriekšējo eksāmenu dalībnieki, kuri saņēmuši nesekmīgu vērtējumu un vēlas atkārtotu eksāmenu, tiek aicināti pieteikties aizpildot un nosūtot pieteikumu MS WORD.pnganketu uz elektronisko pastu vdzti[at]vdzti.gov.lv līdz 2020.gada 20.oktobra plkst.10:00.

Eksāmenā iespējams piedalīties ne vairāk kā 14 personām. Lūdzam ierasties sejas maskās.

Mācību iestādes par apmācītajām grupām un eksāmena nepieciešamību lūdzam informēt savlaicīgi, vismaz 10 darba dienas iepriekš.

Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu lūdzam eksāmenam pieteikties savlaicīgi!

_______________________________

 17.06.2020.

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija informē, ka 2020. gada 16.jūnijā stājās spēkā grozījumi Dzelzceļa likumā, kas nodrošina Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija direktīvas (ES) 2016/797 par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā un Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 11.maija direktīvas (ES) 2016/798 par dzelzceļa drošību prasību pārņemšanu Latvijas tiesību aktos. Minētās direktīvas kopā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Regulu 2016/796/ES par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūru, ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 881/2004 veido tā saucamo Ceturtās dzelzceļa pakotnes tehnisko pīlāru, kas paredz atlikušo administratīvo un tehnisko šķēršļu novēršanu vienotas Eiropas dzelzceļa telpas izveidē, jo īpaši izveidojot kopīgu pieeju drošības un savstarpējas izmantojamības prasībām.

Pamatojoties uz Dzelzceļa likumā noteikto 2020.gada 16.jūnijā spēkā stājās arī virkne citu normatīvo aktu, tostarp:

Līdz ar minēto normatīvo aktu spēkā stāšanos spēku ir zaudējuši Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumi Nr.999 ,,Dzelzceļa satiksmes negadījumu klasifikācijas, izmeklēšanas un uzskaites kārtība", Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumi Nr.1210 ,,Noteikumi par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību", Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumi Nr.1211 ,,Noteikumi par ritošā sastāva būvi, modernizāciju, atjaunošanas remontu, atbilstības novērtēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā", Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumi Nr.168 ,,Noteikumi par drošības sertifikāta A daļas un B daļas izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību un kritērijiem" un Ministru kabineta 2011.gada 18.janvāra noteikumi Nr.57 ,,Noteikumi par drošības apliecības izsniegšanas, darbības apturēšanas un anulēšanas kritērijiem un kārtību".

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija aicina visus dzelzceļa sistēmas dalībniekus izvērtēt normatīvā regulējuma izmaiņu ietekmi uz uzņēmumu iekšējām procedūrām un nepieciešamības gadījumā precizēt savas iekšējās procedūras un drošības pārvaldības sistēmas.

______________________________ 

15.06.2020. 

Informāciju par saņemtajām būvniecības iecerēm, attiecībā uz tām pieņemtajiem lēmumiem, un lēmumiem par izmaiņām būvprojektos minimālajā sastāvā vai būvprojektos skatīt Būvniecības ieceres un Būvniecības informācijas sistēmā pēc adreses https://bis.gov.lv/bisp/e-pakalpojumi/par-buvniecibas-procesiem

______________________________

11.06.2020.

Aicinām ikvienu apmeklētāju būt atbildīgam un ievērot valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību.

Infekcijas izplatīšanās gadījumā informācija par pakalpojuma saņēmēja/klienta apmeklējumu var tikt nodota Slimību profilakses kontroles dienestam.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 5.1., 5.2. un 5.3.punktiem ir noteikti šādi piesardzības pasākumi:

  • iestādē ir aizliegts atrasties personām, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;
  • jāievēro divu metru distance;
  • jāievēro roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumi.

Personām, kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis kā Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonas un personām, kurām apstiprināta Covid-19 diagnoze un kuru veselības stāvoklis pieļauj ārstēšanos mājās, pirms pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas no pakalpojuma sniedzēja, kā arī jebkura tieša fiziska kontakta ar citu personu ir pienākums informēt pakalpojuma sniedzēju par inficēšanās risku.

Persona, kas apmeklē Valsts dzelzceļa tehnisko inspekciju ir atbildīga par augstāk minēto prasību ievērošanu. Par šo prasību nepildīšanu un epidemioloģiskās drošības prasību neievērošanu var tikt piemērota administratīvā atbildība.

_______________________________

11.06.2020.

No 2020. gada 11. jūnija Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija  ir pieejama klātienes apmeklētājiem. Lūdzam iepriekš pieteikties pie attiecīgā inspekcijas darbinieka. Nepieciešamības gadījumā lūdzam ar iestādes darbiniekiem sazināties zvanot uz norādītajiem tālruņiem vai sūtot informāciju uz e-pastu (skat. sadaļu Darbinieku kontaktinformācija).

Uzņēmumus lūdzam turpināt dokumentus iesniegt elektroniski, kā arī saņemt neklātienes konsultācijas, zvanot pa tālruni, vai sazinoties ar darbinieku e-pastā.

Dokumentu iesniegšana  - parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, sūtāmi uz e-adresi vai e-pastu vdzti[at]vdzti.gov.lv, vai arī darbinieka e-pastu.

Jau iepriekš pateicamies par izpratni!

_______________________________
 


 

 KNAB_bann_170x128.jpg     eParaksts


  Atpakaļ    

Patreiz saitā atrodas 1 apmeklētājs
Copyright © Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija 2007